Triple K Mossberg 1022M 20GA Shotgun 2 3/4" Magazine